هاست ارزان حریم خصوصی

www.hostarzan.com

این شرکت متعهد به حفظ حریم شخصی افراد می باشد. و اطلاعات افراد را در اختیار هیچ فرد، سازمان یا ارگانی نخواهد گذاشت مگر به تشخیص مراجع قضایی. از آنجا که هر سایت در معرض حملات سایبری قرار دارد. این سایت نیز از این قاعده مستثنی نیست.

انتخاب زبان